" Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)"            


Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa có tài khoản, hãy chọn vào ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI!
Đăng ký tài khoản mới

 

Đăng nhập


Số User đã đăng ký: 8347
Số User đã thi: 28125
đang thi : 0
đang thi thử: 0

 
     
 
Cuộc thi diễn ra:
 
  - Từ 02/4/2018 đến hết ngày 31/10/2018(07tháng).
- Bạn hãy đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tham gia, hướng dẫn thi trắc nghiệm và thể lệ cuộc thi trước khi tham gia.
- Bạn có thể thi thử tại mục Hướng dẫn -> Thi thử.
 
     
 
     

DANH SÁCH ĐIỂM CAO TRONG THÁNG

DANH SÁCH TOP 3 THÍ SINH ĐIỂM CAO, PHẦN ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ BÊN THỐNG KÊ VÀO ĐẦU THÁNG KẾ TIẾP (Từ ngày 01/09/2018  đến ngày 30/09/2018 )
 
HỌ TÊNĐƠN VỊNGÀY THI
Huỳnh Hữu HiếuSở Giáo dục và Đào tạo17/09/2018
Nguyễn Thị HưngSở Giáo dục và Đào tạo19/09/2018
Lê Thùy Linh 19/09/2018