THÔNG TIN THÍ SINH
(Vui lòng nhập đầy đủ biểu mẫu bên dưới để đăng ký tài khoản, sau khi đăng ký thành công sẽ chuyển về trang đăng nhập)

Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Họ và tên đầy đủ: *
Ngày sinh: *
CCCD: *
Số điện thoại: *
Công đoàn cấp trên: *
Nơi công tác: *

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 377A Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 02733 979009 - Fax: 02733 979001
Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn
Website: http://ict.tiengiang.gov.vn