THỐNG KÊ TỔNG
Tổng số ghi danh: 21624 Tổng số lượt thi: 31946


THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ
Lượt đăng ký:
Lượt thi:


BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ CUỘC THI
Lượt đăng ký: Lượt thi:
TÊN ĐƠN VỊLƯỢT THI
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP8759
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ MỸ THO1856
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ GÒ CÔNG1673
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO1506
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÁI BÈ1422
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GÒ CÔNG TÂY1393
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHÂU THÀNH1150
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ CAI LẬY630
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY625
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHỢ GẠO586
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ484
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC476
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG452
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG217
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG209
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN148
CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG24
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÂN PHƯỚC10
CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG CÓ TRỤ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH4
TÊN ĐƠN VỊLƯỢT THI
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP14545
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ MỸ THO2519
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ GÒ CÔNG2414
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GÒ CÔNG TÂY2000
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO1952
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÁI BÈ1951
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHÂU THÀNH1674
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ CAI LẬY832
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY761
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHỢ GẠO719
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ621
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG598
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC575
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG292
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG267
CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN155
CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG27
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÂN PHƯỚC18
CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG CÓ TRỤ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH4

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 377A Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 02733 979009 - Fax: 02733 979001
Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn
Website: http://ict.tiengiang.gov.vn