TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TIỀN GIANG
Địa chỉ: 377A Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 02733 979009 - Fax: 02733 979001
Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn
Website: http://ict.tiengiang.gov.vn